Проектиране и строителство на сгради и съоръжения

Проектиране и строителство на сгради и съоръжения

Строителните услуги, които предлагаме са:

  • Проектантски услуги

Част от нашият екип са проектанти по специалности ,,Архитектура", част ,,Конструктивна", част ,,Електрическа", част ,,ОиВ и Енергийна ефективност", част ,,План за безопасност и здраве", част ,,Пожароизвестяване", част ,,Управление на строителните отпадъци".

  • Строителство на кооперации

Сградите, които сме изграждали са с до 5000 м2 разгърната площ. Предлагаме комплексна процедура от проектиране, разрешителни, строителство, до ключ.

  • Строителство на къщи

Строителството на къщи е най-новият продукт, който предлагаме. Вече имаме реализирани къщи в село Преславен, община Стара Загора и село Богомилово, община Стара Загора.

  • Реконструкция на сгради

Изпълнили сме повече от 20 обекта свързани с реконструкция на сгради от различен тип, в т.ч. училище, детска градина, културен дом.

  • Строително - ремонтни дейности

Предлагаме главно кърти-чисти-извозва услуги, лепене на плочки, ремонт на бани, ремонт на коридори, ремонт на кухни, полагане на подови настилки, монтиране на окачени тавани, подмяна на входни и интериорни врати, зидаро - мазачески услуги, шпакловка, боядисване и други.

Членове сме на Камара на строителите в България.

Предлагаме комплексна услуга, включваща оглед, оферта, изпълнение и легализация при необходимост.

Свържете се с Нас:

Email: office@voltran.bg

Телефон: 0878 904 933