Гаранционно, следгаранционно и абонаментно обслужване и поддръжка

Абонаментно обслужване и поддръжка.

Услугите, които предлагаме са:

  • Поддръжка на системи за видеонаблюдение, контрол на достъп

Услугата включва периодични посещения, профилактика, проверка за изправност на всички компоненти, подмяна на дефектирали такива, дистанционна асистенция, реакция при дефекти на системите. В зависимост от вашето желание може да изготвим персонална оферта.

  • Поддръжка на системи за пожароизвестяване, пожарни кранове и пожарни касети

Услугата включва периодични посещения, профилактика, проверка за изправност чрез тестване на всички датчици, ръчни пожароизвестители и други компоненти, проверка на работата на централите и системата от акумулатори при подаване на различен тип захранване, и други. Състоянието на пожарните кранове и касети се проверява чрез визуални и функционални проверки и манипулации, профилактични дейности. Издаваме протокол за техническа проверка на системите за пожароизвестяване, изискващ се към пожарното досие на обекта.

  • Поддръжка на комуникационни и Wi-Fi мрежи

Компютърната комуникационна мрежа е съвкупност от комуникационен хардуер, комуникационен софтуер, компютри и други устройства свързани заедно чрез преносна среда в система, която позволява на група потребители да ползват заедно общи бази данни, софтуер, периферни устройства и достъп до други мрежи. Предлагаме периодични посещения за тест, настройки, профилактика, проверка за изправност, окабеляване, подмяна при необходимост, реакция при аварии дистанционно или на място в обекта. 

  • Поддръжка на електроинсталации

Включва цялостен преглед на силнотоковата / на цялата контактна мрежа/ ел. инсталация, профилактика на всички осветителни тела, подмяна при необходимост на повредени ел. ключове, контакти и всички изгорели консумативи на осветителните тела. Периодични проверки за правилното функциониране на захранващите ел. табла, ел. уреди, осветителни тела. Реакция при авария или дефект на системата. 

  • Поддръжка на фотоволтаични централи

Първоначален оглед и тестове за правилното функциониране на централата. Периодични посещения и профилактика, проверка за изправност на всички компоненти, идентифициране на потенциални дефекти и тяхното отстраняване преди да окажат влияние върху продуктивността и ефективността на централата.

Притежаваме РАЗРЕШЕНИЕ от Главна Дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, да извършваме дейността по чл.129, ал.2, т.5 от ЗМВР ,,Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения“ на територията на цялата страна.

Сертифицирани сме по ISO, относно системи за управление на качеството, информационни технологии, методи за сигурност, системи за управление на сигурността на информацията.

Предлагаме пакетни преференциални цени за абонаментна поддръжка на повече от една от изброените системи. 

Свържете се с Нас:

Email: service@voltran.bg

Телефон: 0884 084 311