Гаранционно, следгаранционно и абонаментно обслужване и поддръжка

Гаранционно, следгаранционно и абонаментно обслужване и поддръжка

Услугите, които предлагаме са:

  • Поддръжка на системи за видеонаблюдение, контрол на достъп

Услугата включва периодични посещения и профилактики, проверка на изправността на всички компоненти, подмяна на дефектирали такива, дистанционна асистенция, реакция при дефекти на системите. В зависимост от вашето желание може да изготвим персонална оферта.

  • Поддръжка на системи за пожароизвестяване, пожарни кранове и пожарни касети

Услугата включва периодични посещения и профилактики, проверка на изправността чрез тестване на всички датчици, ръчни пожароизвестители и други компоненти, проверка на работата на централите и системата от акумулатори при подаване на различен тип захранване, и други. Състоянието на пожарните кранове и касети се проверява чрез визуални и функционални проверки и манипулации, профилактични дейности. В зависимост от вашето желание може да изготвим персонална оферта.

  • Поддръжка на комуникационни и Wi-Fi мрежи

Услугата включва периодични посещения и профилактики, проверка на изправността на техника, оборудване и окабеляване, подмяна при необходимост, реакция при аварии дистанционно или на място в обекта. В зависимост от вашето желание може да изготвим персонална оферта.

  • Поддръжка на електроинсталации

Услугата включва периодични посещения и профилактики, проверка на изправността на всички компоненти, подмяна на дефектирали такива, както и реакция при аварии в зависимост от вашата заявка.

  • Поддръжка на фотоволтаични централи

Услугата включва периодични посещения и профилактики, проверка на изправността на всички компоненти, идентифициране на потенциални дефекти и тяхното отстраняване преди да окажат влияние върху продуктивността и ефективността на централата.

Притежаваме РАЗРЕШЕНИЕ от Главна Дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, да извършваме дейността по чл.129, ал.2, т.5 от ЗМВР ,,Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения“ на територията на цялата страна.

Сертифицирани сме по ISO, относно системи за управление на качеството, информационни технологии, методи за сигурност, системи за управление на сигурността на информацията.

Свържете се с Нас:

Email: service@voltran.bg

Телефон: 0884 084 311