Проектиране и изграждане на системи за пожароизвестяване

Проектиране и изграждане на системи за пожароизвестяване

Услугите, които предлагаме са:

  • Проектиране на конвенционални, адресируеми пожароизвестителни инсталации и пожарогасителни системи.

Част от нашият екип са проектанти специализирани и с опит в Проектиране на слаботокови инсталации.

  • Изграждане на конвенционални пожароизвестителни инсталации.

Конвенционалните пожароизвестителни инсталации са широко разпространени за по-малки сгради. При конвенционалните пожароизвестителни инсталации датчиците и ръчните пожароизвестители са свързани с пожароизвестителния панел последователно в една линия. Всяка линия представлява пожароизвестителна зона. При задействане на детектор или ръчен пожароизвестител на пожароизвестителния панел, се показва зоната, в която е възникнал пожара, но след това точната локация следва да се определи допълнително. Предимствата на конвенционалните инсталации са свързани основно с тяхната надеждност и по-ниски разходи за покупка, инсталация и експлоатация.

  • Изграждане на адресируеми пожароизвестителни инсталации.

За разлика от конвенционалните системи, които могат да локализират пожара само на ниво зона, при адресируемите пожароизвестителни инсталации всяко устройство притежава уникален идентификатор, което позволява да се локализира точното място на пожара и задействалият се детектор и/или пожароизвестителен бутон. Предимствата на този тип инсталации са: непрекъснато наблюдение на пожароизвестителния панел за работоспособността на устройствата, използване на по-малко кабели при монтажа, предоставят детайлна информация на ползвателите относно изправността на инсталацията, поддържане на архив на настъпилите събития или възникнали дефекти и по-лесно добавяне на нови устройства към системата. Адресируемите инсталации са по-скъпи за монтаж и експлоатация и са препоръчителни за по-големи сгради, складове, хотели и други.

Сертифицирани сме по ISO, относно системи за управление на качеството, информационни технологии, методи за сигурност, системи за управление на сигурността на информацията.

Притежаваме РАЗРЕШЕНИЕ от Главна Дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, да извършваме дейността по чл.129, ал.2, т.5 от ЗМВР ,,Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения“ на територията на цялата страна.

Предлагаме комплексна услуга, включваща оглед, оферта, изпълнение и легализация при необходимост.

Свържете се с Нас:

Email: office@voltran.bg

Телефон: 0878 904 933