Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи

Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи

Услугите, които предлагаме са:

  • Проектиране и/или изграждане на мрежови фотоволтаични централи

Този тип системи са свързани с електроснабдителната мрежа и се състоят от соларни панели, един или няколко мрежови инвертора и разпределително табло.  При тези системи няма акумулатори, като мощностите им може да варират от 250 Wp в зависимост от нуждите. Размерът на такава система се определя площта, с която разполагате за монтаж и размера на инвестицията. Важно за ефективността на системата е южното изложение и липсата на обекти в близост, които може да засенчват панелите. Тези системи може да се изграждат с цел изцяло за продажба на произведеното електричество или за собствени нужди.

  • Проектиране и/или изграждане на автономни фотоволтаични централи

Този вид фотоволтаични системи се използват, тогава когато определен имот няма достъп до електроснабдителната мрежа и/или е твърде скъпо, за да бъде присъединен. Оразмеряването на тази система е сложен процес и зависи от много фактори – целогодишно или сезонно ще се ползва системата, мощност на електроуредите, колко време на ден ще работят, местоположение на системата и други. За да изчислим от какво точно имате нужда, трябва първо да съберете информация за електроуредите които ще ползвате и техните единични мощности.

  • Проектиране и/или изграждане на хибридни фотоволтаични централи

Използват се най-често за задоволяване на собствено потребление, но е необходима и свързаност към мрежата, за да се избегне възможността да се остане без електрическо захранване. Тези системи могат да бъдат настройвани по различни начини, а именно: да отдават излишъка в мрежата или да не го отдават. Може да се комбинира и с дизелов генератор, за допълване на системата при отслабване на акумулаторите, като целият процес може да се настрои да бъде изцяло автоматизиран.

Членове сме на камарата на строителите в България. Сертифицирани сме по ISO, относно системи за управление на качеството, информационни технологии, методи за сигурност, системи за управление на сигурността на информацията.

Предлагаме комплексна услуга, включваща оглед, оферта, изпълнение и легализация при необходимост.

Свържете се с Нас:

Email: office@voltran.bg

Телефон: 0878 904 933