Изграждане и ремонт на слаботокови инсталации : Системи за сигурност и охрана, Кабелни и Wi-Fi мрежи.

Системите за сигурност са едни от най–перспективните и бързо развиващи се сектори в сферата на сигурността. Част от предимствата на този вид охрана са:

 • намаляване на разходите за охрана;
 • преглед на събития по всяко време, включително и за минал период;
 • еднократна инвестиция, ниски разходи за поддръжка по време на експлоатация;
 • предотвратяване на сериозни имуществени щети и защита на околната среда;
 • застрахователни облекчения.

Дългите години на развитие и натрупан опит ни дават възможност да предлагаме и извършваме целия процес по консултиране, проектиране и изграждане на ефективни индивидуални решения за комфорта и сигурността във всяка компания или дом. Разполагаме с екип от професионалисти, който работи задълбочено за точното дефиниране на Вашите нужди.

Част от услугите, които предлагаме са:

 • Изграждане на системи за видеонаблюдение;
 • Изграждане на системи за контрол на достъп с възможност за интелигентни биометрични
 • функции;
 • Изграждане на пожароизвестителни системи;
 • Изграждане на сигнално–охранителни системи;
 • Изграждане на системи за периметрова охрана;
 • Надграждане на съществуващи системи;
 • Проучване, проектиране и реализация на кабелни и Wi Fi мрежи. Свързване в мрежа на отдаличени обекти, монтаж на комуникационни шкафове и сървърни системи.

Максималната ефективност на системите е гарантирана чрез спазване на действащите европейски стандарти в компанията.