Изграждане и ремонт на силнотокови инсталации

Предлагаме изграждане и ремонт на електрически инсталации в жилищни и административни сгради, монтаж на електроапаратура, табла, разпределителни касети и други. Доставка и монтаж на парково, улично и фасадно осветление

Екипа ни е съставен от млади висококвалифицирани професионалисти, чиято цел е да намерят оптималното решение за всеки конкретен случай, съобразно спецификата на обекта и индивидуалните желания и представи на клиента.

Ние можем да изградим вашите електроинсталации в съответствие с българските и европейски стандарти.

Наш приоритет е да поддържаме делови контакти с водещи вносители и производители на съоръжения и елементи, необходими за изграждане на съвременните инсталации.

Предимство е и възможността клиента да получи ориентация за ценовите параметри при избора на различни проектни решения още на старта.

Предлагаме концепции, базирани на нови технологии и модерни решения, целящи осигуряване на максимален комфорт и рационална експлоатация.