Строителство

Фирмата ни е член е на Камарата на строителите в България. Предметът на дейност обхваща строителство на сгради, съоръжения , реконструкции и ремонти. Предлагаме коректни отношения, срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи, спазване на работните проекти и изпълнението им.