Компютърна поддръжка

Доставка, сервиз и абонаментно обслужване на компютърна техника и консумативи. Сглобяване и конфигуриране на майнинг ригове за копане на криптовалути по заявка на клиента. Изграждане на ферми за ригове (мининг центрове), абонаметно обслужване и сервиз.