Кабелни и Wi-Fi Мрежи

Проучване, проектиране и реализация на кабелни и Wi Fi мрежи. Свързване в мрежа на отдаличени обекти, монтаж на комуникационни шкафове и сървърни системи. Фирмата има редица изпълнени обекти сред които хотели, казина, банкови институции, административни сгради и други.