Изграждане и ремонт на ел. инсталации

Изграждане и ремонт на електрически инсталации в жилищни и административни сгради, монтаж на електроапаратура, табла, разпределителни касети и други. Доставка и монтаж на парково, улично и фасадно осветление